top of page

UNGDOMSBRANDVÆSNET

Grundforudsætning for Lolland-Falster Brandvæsen ungdomsbrandvæsen

 • Ungdomsbrandvæsnet har til formål, at understøtte det kontinuerlige arbejde med at skaffe frivillige og deltidsbrandfolk til LFBV, herunder entreprisebrandvæsnet.
   

 • Ungdomsbrandvæsnet skal favne færdiguddannede brandkadetter i alderen 13 til 17 år, samt øvrige unge i alderen 16 til 17 år, med interesse for LFBV's arbejdsområder.
   

 • Ungdomsbrandkorpset skal give medlemmerne viden og færdigheder, der ved det fyldte 18. år, gør dem i stand til at overgå til LFBV´s frivilliggruppe og/eller søge ansættelse som deltidsbrandmand.
   

 • Ungdomsbrandkorpsets største aktiviteter fokuseres i tidsrum og perioder (ferie og lign.), hvor de unges omgivelser kan udfordre deres tilhørsforhold og engagement, og dermed også deres fortsatte ønske om at være en del af LFBV.
   

 • Ungdomsbrandkorpsets medlemmer kan, efter særskilt og individuel vurdering, fungere som hjælpeinstruktører for brandkadetterne, samt deltage i frivillig opgaver som overtallig uden selvstændigt ansvarsområde.

Bliv Brandkadet 

Ansøgningen som brandkadet 

Er du mellem 13 – 16 år, bor i Guldborgsund kommune, kunne du tænke dig at blive brandkadet og kan du svare ja til følgende spørgsmål:

 • Jeg kunne godt tænke mig at flytte mine grænser, udfordre og udvikle mig selv.

 • Jeg kunne godt tænke mig at være en del af et stærkt fællesskab og være med til at gøre en forskel.

 • Jeg kunne godt tænke mig og få et indblik i den beredskabsfaglige verden med brandslukning, røgdykning, førstehjælp og meget mere.

Så har du nu muligheden for at ansøge nu. Lolland-Falser Brandvæsen skal have din ansøgning inden lørdag den 13. januar 2024 

bottom of page