top of page

FRIVILLIGENHEDEN

Som frivillig i Lolland-Falster Brandvæsen bliver du en del af et fællesskab, som samlet er i stand til at hjælpe ved bl.a. brand, indkvartering og forplejning, redningsopgaver, samaritervagter, forureninger og meget mere.

For at blive frivillig i Lolland-Falster Brandvæsen skal du være fyldt 18 år. Hvis du er fyldt 16 år kan du indgå i ungdomsbrandvæsnet. 

 

Som frivillig indgår du i niveau 2 beredskabet. Det vil sige, at ved større hændelser eller ved søredning, vil du blive kaldt og skal møde på brandstationen på Skibevej 2, Maribo eller Ndr. Ringvej 6, Nykøbing F.

Nogle af de hændelser, du kan blive kaldt til, kan være brandslukning og afløsning af det akutte beredskab, søredning, forplejningsopgaver, f.eks. da flygtninge kom til Rødby i september 2015, større forurenings-opgaver og mange flere.     

Mange af de uddannelser, som du kan tage i Lolland-Falster Brandvæsen er kompetencegivende både i det civile liv, men også, hvis du ønsker at blive brandmand.

Du skal som frivillig i Lolland-Falster Brandvæsen igennem en basisuddannelse, som består af:

 • 6 timer introuddannelse. se indhold

 • 6 timer beredskabs- og skadestedets opbygning.

 • 12 timer Førstehjælp (der kan opnås merit ved fremvisning af gyldigt førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd)

 • 6 timers brug af SINE radioer

 • 3 timer Løfte- og bæreteknik

 • 3 timer Elementær brandbekæmpelse (der kan opnås merit ved fremvisning af gyldigt Elementær brandbekæmpelses bevis)

 • 12 timer Psykisk førstehjælp

 • 1,5 times teori i brug af tjenestekøretøjer. Herefter skal du omskoles til de enkle køretøjer.  

Vi forventer at du har gennemført basisuddannelsen inden for det først år som frivillig.

Som frivillig i Lolland-Falster brandvæsen kan du gøre tjeneste i flere enheder. Du kan læse mere om enhederne. 

 

 

Lolland-Falster Brandvæsen har løbende brug for frivillige, og opfordrer derfor alle interesserede til at søge om optagelse. Du skal være opmærksom på at arbejdet i beredskabet kan være både fysisk og psykisk belastende, og derfor stiller vi nogle få krav til ansøgere. Du skal:
 

 • Være fyldt 18 år

 • Have en ren straffe- og børneattest

 • Tale og forstå dansk

 • Være i fornuftig fysisk form

 • Ikke lide af fysiske skavanker som f.eks. dårlig ryg, hofter eller knæ

 • Være mentalt robust
   

Ved ansøgning foretages en individuel vurdering, og på baggrund heraf tages beslutning om du kan optages som frivillig hos Lolland-Falster Brandvæsen.

Har du spørgsmål til det at være frivillig brandmand er du velkommen til at kontakte:

Afdelingschef Bjarne Noer Larsen

Brandinspektør Henrik B. Christensen

Har du spørgsmål til ungdomsbrandvæsnet kan du kontakte:

Jesper A. Pedersen

bottom of page