top of page

Kul grill

Undersøg altid hvilke regler der gælder, før du benytter din grill, i fx din bolig- eller grundejerforening og i din kommune. Kommunen kan fastsætte regler, der forbyder eller begrænser brug af ild i eksempelvis tørre perioder, hvilket du kan tjekke på www.brandfare.dk.

Vær opmærksom og udvis forsigtighed, når du griller. Her får du nogle gode råd til at undgå, at du eller andre kommer galt af sted.

Brandvæsenet rykkede i 2021 ud til 262 brande som følge af uforsigtig brug af grill med videre. Bortkastet aske er den helt store synder, der tegner sig for næsten 69 % af de formodede årsager til brandene.

Gode råd:

Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller
Det er sikrest at tænde op med grillstarter eller optændingsblokke


Grill kun udendørs

 • En grill udvikler farlig kulilte, der ophobes, hvis den antændes i et lukket rum. Grill derfor ikke indendørs, i fx en udestue, da der her er fare for kulilteforgiftning, som er livsfarligt.
   

Hav altid vand i nærheden

 • Så kan du nemt slukke, hvis en glød får fat i et tørt buskads, dugen, eller andet brændbart, og du kan køle huden, hvis du bliver forbrændt
   

 • Det er også en god idé at nedkøle din grillstarter efter brug
   

 • Slukningsudstyr kan være en fyldt vandkande, en spand vand, haveslange eller en pulverslukker


Placer grillen i sikker afstand og på et stabilt underlag

 • Du skal placere din grill i sikker afstand til fx tørre planter, hække, bygninger og andet, der kan brænde
   

 • Vær samtidigt opmærksom på at stille din grill på et stabilt og ikke-brændbart underlag
   

 • Hold opsyn med den tændte grill og gløderne, så der ikke går ild i noget
   

 • Hold øje med børn og kæledyr i nærheden af grillen, så de ikke kommer til skade
   

 • Undgå at grille, hvis det blæser meget eller er meget tørt


Rester af aske og kul skal være helt kolde, før du smider dem ud

 • Ellers kan det antænde skraldespanden
   

 • Det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage
   

 • Husk at tjek, at alt er slukket, når du er færdig med at grille


Ring 1-1-2 ved brand som du ikke selv kan slukke


Engangsgrill

Foruden de fem grillråd her på siden, skal du være opmærksom på følgende, hvis du bruger en engangsgrill:

 • Efter brug, skal du altid hælde vand over engangsgrillen og hvor den har stået
   

 • Tag engangsgrillen med dig og tjek, at alt er slukket og afkølet i området, hvor du har grillet
   

 • Grav aldrig en engangsgrill ned i sandet på stranden – andre ved ikke, at den er der og kan få slemme forbrændinger
   

Griller du på en altan, skal du være opmærksom på følgende:

 • Grill i nærheden af bygninger må kun ske ved brug af mindre grill, hvis den fungerer ved forbrænding af fast brændstof, dvs. trækul, træbriketter og lignende, som brænder ved gløder
   

 • Altanen eller terrassen skal have mindst én åben langside
   

 • Tjek regler og vedtægter i din boligforening før du griller på din altan
   

 • Vis hensyn til dine naboer

 

Regler

vejledningen til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. er der beskrevet en række anbefalede afstande for placering af grill mv.:

 

 • Bygninger med hårdt tag: Forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag.
   

 • Bygninger med letantændeligt tag: 15 meter
   

 • Oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer: 15 meter
   

 • Nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation: Forsvarlig afstand
   

 • Letantændelige markafgrøder: Forsvarlig afstand

Gas grill

Brande i forbindelse med brug af gasgrill opstår typisk ved, at der er grillet for tæt på brændbart materiale eller ved antænding af selve gassen, eksempelvis ved lækage.

Gode råd:

 • Tjek regulator og slange for utætheder inden du tager gasgrillen i brug. Slitage og sollys kan mørne slangen, så der opstår små revner, når slangen bøjes.
   

 • Grill kun udendørs, anvendelse af grill udvikler farlig kulilte, der ophobes, hvis den anvendes i et lukket rum. Grill derfor kun udendørs, og aldrig i fx en udestue, da der her er fare for kulilteforgiftning, som er livsfarligt.
   

 • Placer grillen i sikker afstand i til f.eks. tørre planter, hække, bygninger og andet, der kan brænde og vær samtidigt opmærksom på at stille din grill på et stabilt og ikke-brændbart underlag
   

 • Hold øje med børn og kæledyr i nærheden af grillen, så de ikke kommer til skade
   

 • Undgå at grille, hvis det blæser meget eller er meget tørt
   

 • Ved pludselig opstået ild, luk for gastilførslen og luk låget på grillen, og ring 1-1-2 ved brand som du ikke selv kan slukke

 • Efter brug, luk for gassen på regulatoren - eller afmonter regulatoren


Ring 1-1-2 ved brand som du ikke selv kan slukke

 

Brug af gasgrill på altaner, terrasser mv., vær opmærksom på følgende:

 • Altanen eller terrassen skal have mindst 50 % åbne langsider for at det kan betegnes som værende udensdørs (Sikkerhedsstyrelsens regler)
   

 • Tjek regler og vedtægter i din boligforening før du griller på din altan
   

 • Vis hensyn til dine naboer

Regler

vejledningen til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. er der beskrevet en række anbefalet afstande for placering af grill mv.:

 

 • Bygninger med hårdt tag: Forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag.
   

 • Bygninger med letantændeligt tag: 15 meter
   

 • Oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer: 15 meter
   

 • Nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation: Forsvarlig afstand
   

 • Letantændelige markafgrøder: Forsvarlig afstand

bottom of page