top of page

PLAN FOR RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN 2021 GÆLDENDE FOR LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER.

Danmarks Kommuner skal, som følge af BEK nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, udarbejde en plan for det kommunale redningsberedskab. Planen skal efter behandling i beredskabskommissionen, jf. § 4 stk. 1 i samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen, vedtages af de to kommunalbestyrelser i et møde. Planen skal revideres i det omfang det er nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode.

bottom of page