top of page

Danmark indføre en Uniform på Jobbet-dag

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen har besluttet, at der fremover skal være en Uniform på jobbet-dag i Danmark. I år er dagen fastlagt til onsdag den 27. september og vil fremover blive gennemført den sidste onsdag i september.

Reservister og frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet og beredskabet skal fremover kunne bære uniform på deres arbejdsplads eller studiested en dag om året. Formålet er at skabe opmærksomhed om deres store indsats for dansk forsvar og beredskab.

 

”I en tid med krig i Europa, cybertrusler, pandemier og ekstremt vejr er der mere end nogensinde brug for de frivillige og reservisterne i det danske forsvar og beredskab. Med Uniform på jobbet-dag markerer vi deres betydning for det danske samfund og hylder deres mod og indsats. Det skylder vi dem,” siger fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen.

I regi af InterForce er der blevet arbejdet på, at der i Danmark skal indføres en Uniform på jobbet-dag, som man har det i vores nabolande, Sverige og Norge.

 

bottom of page