top of page
logo-uden-baggrund-hvid.png
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

FORTJENSTTEGN

BH7A0040.jpg

Regelsæt for tildeling, brug og returnering af

”Fortjensttegn for Lolland-Falster Brandvæsen”

 • § 1. Fortjensttegnet kaldes ”Fortjensttegn for Lolland-Falster Brandvæsen” og er præget i blankpoleret metal. Forsiden fremviser brandvæsnets våbenskjold omkranset af egeløv og er delvis belagt med en gylden lakering. Bagsiden bærer påskriften ”FORTJENT”.
   

 • Stk. 2. Enhver, der har fået fortjensttegnet tildelt, og som er uniformeret, bærer tegnet som angivet i de til enhver tid gældende uniformsreglementer m.v. Det bæres i et firfarvet bånd bestående af farverne fra Guldborgsund og Lolland Kommuners våbenskjolde. Farverne er en bred guldfarve i midten der flankeres på begge sider af en rød stribe i halv bredde, der igen flankeres på begge sider af en grøn stribe i halv bredde. Båndet afsluttes på begge sider af en blå stribe i halv bredde. Det er tilladt at bære tegnet til civil påklædning.
   

 • § 2. Tildeling af fortjensttegnet sker efter skriftlig indstilling til Beredskabskommissionen for Lolland-Falster Brandvæsen, hvorefter kommissionen vurderer hver enkelt indstilling og træffer beslutning om tildeling. Uniformerede og/eller ansatte ved Lolland-Falster Brandvæsen, der er blevet tildelt tegnet, modtager tegnet i forbindelse med brandvæsnets nytårsparoler. Øvrige modtagere tegnet efter beslutning fra kommissionen.
   

 • § 3. Fortjensttegnet kan tildeles enhver person, som har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det beredskabsmæssige arbejde på Lolland-Falster. Enhver kan indstille en anden person som modtager af tegnet. Indstillingen fremsendes, med udførlig begrundelse, til Beredskabskommissionen via Lolland-Falster Brandvæsen.
   

 • § 4. Den, hvem fortjensttegnet er tildelt, beholder det til sin død, medmindre den pågældende gør sig skyldig i et sådant forhold, som ville have udelukket den pågældende fra at få fortjensttegnet tildelt. I så tilfælde skal det tilbageleveres til Lolland-Falster Brandvæsen.
   

 • Stk. 2. Når nogen, hvem fortjensttegnet er tildelt, afgår ved døden, indsendes det vedkommende tildelte fortjensttegn til Lolland-Falster Brandvæsen.
   

 • § 5. Skulle nogen få kundskab om, at en modtager af fortjensttegnet, skulle have udvist en adfærd, der kunne gøre den pågældende uværdig til at beholde tegnet, skal dette straks meddeles Lolland-Falster Brandvæsen.
   

 • § 6. Modtagere af fortjensttegnet, attesterer ved sin underskrift, ved modtagelse af tegnet at han eller hun er oplyst om ovenstående og indforstået med indholdet.

Vedtaget af Beredskabskommissionen for Lolland-Falster Brandvæsen

Tirsdag d. 26. august 2014

John Brædder

formand for beredskabskommissionen for Lolland-Falster Brandvæsen

bottom of page