elementær Brandbekæmpelse

Kursusbeskrivelse

Elementær Brandbekæmpelse
(4 timer)

Beskrivelse:


Dette kursus er målrettet til ansatte på institutioner, skoler og virksomheder, og kurset tilrettelægges med udgangspunkt i de specifikke forhold på institutionen/skolen/virksomheden.
Via teori og praktiske øvelser vil opnås viden og færdigheder, der gør deltagerne i stand til at evakuere arbejdspladsen, hindre branden i at komme ud af kontrol, og slukke en mindre brand - Alt sammen under hensyntagen til egen og andres sikkerhed!
Deltagerne vil endvidere få den nødvendige forståelse for hvordan en brand opstår, og hvordan man kan være med til at forebygge en brand.
Deltagerforudsætninger:


Ansatte på institutioner, skoler og virksomheder.
Indhold:


• Grundlæggende brandteori • Forebyggelse • Alarmering og modtagelse af brandvæsnet • Brandinstruks og Evakueringsplaner
• Flugtveje og samlingssteder
• Slukningsmidlernes placering og anvendelse • Praktisk slukningsøvelse
Kursets varighed:


Kurset afvikles normalt over 1 gang med 4 timers undervisning!
Kursusbevis:


Der udstedes kompetencegivende bevis godkendt af Lolland-Falster Brandvæsen.

Vil du bestille et kursus til et helt hold (max. 16 deltagere pr. hold), er du velkommen til at kontakte

Kursus Afdelingen - Så finder vi en løsning der dækker dine behov.

Du kan se ledige pladser og tilmelde dig her.

(Er du ansat i Lolland eller Guldborgsund Kommune skal du logge ind her)

pdf logo.png