logo-uden-baggrund-hvid.png
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
COLOURBOX25812664.jpg
BH7A0040.jpg

MIDLERTIDIGT OVERNATNING

Ansøgning om anvendelse af lokaler
til midlertidigt overnatning

Formål:

Lokaler i institutioner, skoler, idrætshaller, osv. er i de fleste tilfælde ikke indrettet til overnatning, som det for eksempel er tilfældet for hoteller. Det betyder, at der er en række sikkerhedsmæssige krav, som skal være opfyldt, for at sådanne lokaler må anvendes til midlertidig overnatning.

 

Anvendelsesområde:

Vejledningen anvendes ved midlertidig overnatning i højst 5 døgn, i bygninger/lokaler som ikke er godkendt til hotel m.v., men er omfattet af Driftmæssige forskrifter.

 

Lovhjemmel:

”Bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker" - Du kan læse bekendtgørelsen her->

 

Grundlag for vejledningen:

”Bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker”, bilag 1. - Du kan læse bekendtgørelsen her->

 

Gældende for overnatninger følgende steder:

  • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.

  • Forsamlingslokaler til flere end 150 personer.

  • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.

  • Butikker til flere end 150 personer.

 

Lolland-Falster Brandvæsen kan kun give tilladelse til midlertidig overnatning i lokaler, der er omfattet af Driftsmæssige forskrifter.

 

Der er forskellige krav til sikkerheden, afhængig af hvor mange der skal overnatte, og hvor store de enkelte lokaler er. Herunder findes vejledninger for hvert enkelt tilfælde:

Belaegningsplan (1).png