Sløjfe
""

HOLD AFSTAND TIL SANKTHANSBÅLET

Når du afbrænder sankthansbål, gælder en række afstandsanbefalinger.


Bålet skal placeres:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og frisk vind

  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder

  • 200 meter fra letantændeligt tag (stråtækte huse og lign.), nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer

Infografik_Sankthansbaal_Anbefalede afstande.jpg

5 GODE RÅD TIL SANKTHANSBÅL

Infografik_Sankthansbaal_Gode raad.jpg

Udover at placere bålet med omtanke anbefales det, at du tager en række forholdsregler for at reducere risikoen for ulykker:

  • Brug aldrig brandfarlig væsker, når du tænder bålet

  • Holdøje med bålet og forlad det først, når ile og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på 

  • Sørg for at have  rigeligt med vand i nærhenden

  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet

  • Hvis der er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet

DELTAG I VORE KURSER

Lolland-Falster Brandvæsen udbyder en række kurser indenfor førstehjælp og brandbekæmpelse. De primære kunder er vores ejer-kommuner, men med jævne mellemrum har vi også kurser med adgang for private borgere.  

Giver Hjerte Lunge Redning

FRIVILLIGE

Kunne du tænke dig at være frivillig i beredskabet.

Beredskabet er mere end at slukke brand.

I Lolland-Falster Brandvæsen udføre vi mange forskellige beredskabsmæssige opgaver.

""

BLIV DELTIDS BRANDMAND

Falck søger med jævne mellemrum  deltids brandmænd til Falck stationerne på

Lolland - Falster. 

""

UNGDOMSBRANDVÆSEN

Går du med en drøm om at blive brandmand?

Er du måske den næste brandkadet?
Som brandkadet, får du chancen for at komme helt tæt på brandmændenes hverdag. Du bliver en del af det helt særlige brandmandsfællesskab, og lærer hvordan man slukker ildebrande og redder menneskeliv. 

Pjece-til-unge-og-for%C3%83%C2%A6ldre-Gu