top of page

Røgalarmer

Når du opsætter røgalarmer, øger du din chance for at blive advaret i tilfælde af, at der er opstået en brand. Har du en fungerende røgalarm, kan den registrere røg fra en brand, og du kan nå at reagere, inden branden og røgen får bredt sig

Test dine røgalarmer jævnligt

Test dine røgalarmer mindst én gang om året, f.eks. 1. december på fælles nordisk røgalarmdag. Det er også en god idé at teste dine røgalarmer, når du har været væk fra hjemmet i en længere periode. Batterierne kan være brugt op, uden at du har hørt advarselslyden, der indikerer, at der snart ikke er mere strøm på batterierne.


Sådan tester du din røgalarm:

Røgalarmer er forsynet med en testknap. Når du trykker på knappen, vil der komme et ”bip”, hvis der er strøm på batterierne. Et tryk på testknappen simulerer, at der kommer røg ind i røgalarmen.


Rengør dine røgalarmer jævnligt og undgå fejlalarmer

Fjern støv på og omkring dine røgalarmer med en støvsuger, og rengør røgalarmerne med en blød, opvredet klud.


Placer røgalarmen i loftet midt i rummet – så den kan høres fra alle soverum

Brand udvikler røg, som stiger opad. Når røgen rammer loftet, vil røgalarmen bedst registrere røgen, når den sidder placeret i loftet midt i rummet. Effektiviteten af røgalarmen nedsættes, hvis den placeres andre steder end i loftet. Er den f.eks. placeret på væggen, eller hvis den ligger oven på et skab, skal en meget større del af rummet være fyldt med røg, før den begynder at bippe.

 

Placering i lille bolig: Minimum én røgalarm placeres centralt i boligen, helst i loftet i en fordelingsgang, så den kan høres fra opholds- og soverum.

 

Placering i større boliger: Større boliger bør have flere røgalarmer, som sættes op i opholds-og soverum/soveværelser og stuer. Har dit hjem flere etager, bør der være mindst én røgalarm på hver etage.

 

Se forslag til placering efter boligtype her.


Sådan skal røgalarmen sidde:

  • I loftet, midt i rummet

  • Mindst 50 cm fra væggene og døråbninger 

  • Så den kan høres fra alle soverum

  • Ikke tæt på badeværelset og køkkenet – damp og stegeos kan give fejlalarmer


Gør det nemt - røgalarmer kan også sættes op med dobbeltklæbende tape
Røgalarmer monteres bedst med skruer. På glatte flader kan de dog også sættes op med kraftigt dobbeltklæbende tape. Vælger du at opsætte din røgalarm med dobbeltklæbende tape, skal du være opmærksom på, at tapen kan efterlade mærker på loftet og måske skade loftet ved nedtagning.


En røgalarm lever ikke evigt - tjek datomærkningen

Når batteriet i din røgalarm er ved at løbe tør for strøm, vil røgalarmen komme med opmærksomhedsbip med jævne mellemrum. Dette kan vare op mod 30 dage. Når røgalarmen bipper for lav batterispænding skal batterierne skiftes.


Nogle røgalarmer har et indbygget batteri med en levetid på op til 10 år. Et indbygget batteri kan ikke skiftes. Når røgalarmen med indbygget batteri bipper for lav batterispænding (i form af opmærksomhedsbip med jævne mellemrum), skal hele røgalarmen derfor udskiftes


Røgalarmer bør i øvrigt udskiftes med ca. 10 års mellemrum, uanset om de har indbygget batteri eller ej. Udskift derfor dine røgalarmer, hvis de er mere end 10 år gamle.

 

Hvis røgalarmen bipper, uden at der er brand

Der kan være flere årsager til, at røgalarmer begynder at bippe, selvom der ikke er brand. F.eks. kan damp fra badeværelset eller mados fra køkkenet aktivere røgalarmen. I sådanne tilfælde er det en god idé at lufte ud og evt. vifte omkring røgalarmen med en avis eller lignende.


Røgalarmer kan også gå i gang, når der er meget støv i luften, f.eks. i forbindelse med slibearbejde, og støv kan også med tiden trænge ind i røgalarmen. I sådanne tilfælde fjernes støvet bedst med en støvsuger.
Hvis røgalarmen bliver ved med at gå i gang, uden at du kan finde en årsag, bør røgalarmen udskiftes.

 

Husk at dine røgalarmer skal være CE-mærkede. Det angiver, at alarmen lever op til EU-lovgivningen.

bottom of page