top of page

OUTDOOR EVENTS

I bygningsreglement 18 (BR18) er der i §§ 137-158 opstillet en række bestemmelser, som skal sikre, at drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved byggeri sker, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele byggeriets levetid.

Bestemmelser i §§ 137-158 omfatter både eksisterende byggeri og nybyggeri.

Bestemmelserne er opdelt i 4 overordnede områder:

 • Krav til drift, kontrol og vedligeholdelse af byggeri, §§138-139

 • Krav til drift, kontrol og vedligeholdelse af bygningsdele, konstruktioner og brandtekniske installationer, herunder funktionsafprøvning og systemintegrationstest af brandtekniske installationer i eksisterende og nyt byggeri, §§140-142

 • Krav om udarbejdelse af drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan afhængigt af byggeriets opførelsestidspunkt og anvendelse, §§143-146

 • Krav til eksisterende og nyt byggeri, hvor der er særlige forhold, som skal tages i betragtning:

  •  Undervisningsafsnit, forsamlingslokaler, butikker, hoteller, daginstitutioner,         plejeinstitutioner, hospitaler og lignende, hvor brugen af byggeriet nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag, for at opretholde brandsikkerheden i byggeriets levetid, §§ 147-150

  •  Eksisterende feriehuse, med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, samt eksisterende kirker, §§ 151-152

  •  Lagerbygninger, hvor brugen af bygningen nødvendiggør yderligere driftsmæssige tiltag for at opretholde brandsikkerheden i bygningen, §§ 153- 155

  •  Transportable telte og konstruktioner, salgs- og campingområder, forsamlingstelte og markedspladser, hvor brugen nødvendiggør yderligere driftsmæssige tiltag for at opretholde brandsikkerheden i byggeriet, §§ 156- 15

DKV-planen kan bygges op med følgende hovedafsnit:
1. Indledning og formål.
2. Referencer.
3. Driftsorganisation, kvalifikationer og instruktion.
4. Brug- og driftsmæssige forhold.
5. Vedligeholdelse af de brandtekniske installationer.
6. Vedligeholdelse af passiv brandsikring.
7. Ændringer i indretning og tekniske installationer.

Suppleret med følgende bilag:
Bilag A Personalialiste.
Bilag B Brand- og evakueringsinstruks.
Bilag C Funktionsmatrix (Brandmatrix).
Bilag D Logskema.
Bilag E Terminsskema.
Bilag F Driftsjournal.
Bilag G Sikkerhedsforanstaltninger ved bygningsarbejde.
Bilag H Planer.

Bilag I Leverandørmanualer

For udfærdigelse af planer i forhold til brand, anbefales det at bruge vejledningens bilag 13 "Udfærdigelse af planer i forhold til brand"

bottom of page