top of page

Traffic related

Course description

Traffic-related First Aid Car / Mc / Tractor (8 hours)

 • Beskrivelse:
  Du vil, med udgangspunkt i førstehjælpens hovedpunkter, lære at handle i forbindelse med førstehjælpssituationer. ​ Du vil lære at handle hensigtsmæssigt ved ulykker og tilskadekomst, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde 1-1-2, give Hjerte Lunge Redning (HLR) med og uden hjertestarter, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.
 • Deltagerforudsætninger:
  Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage på dette kursus
 • Indhold:
  • Førstehjælp ved hjertestop • Førstehjælp ved ulykker • Førstehjælp til blødninger • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet • Førstehjælp til småskader • Førstehjælp til sygdomme • Førstehjælp til forbrændinger, ætsninger og forgiftning.
 • Kursets varighed:
  Kurset er på i alt 12 timer, og afvikles normalt over 3 gange med 4 timers undervisning pr. gang.
 • Kursusbevis:
  Der udstedes kompetencegivende bevis, godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Beviset er gyldigt i 24 måneder, jf. Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

If you want to book a course for an entire team (max. 16 participants per team), you are welcome to contact

Course Department - Then we will find a solution that covers your needs.

And

You can see available places and register here .

(If you are employed in Lolland or Guldborgsund Municipality, you must log in here )

pdf logo.png
bottom of page