top of page
logo-uden-baggrund-hvid.png
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
festival.JPG

OUTDOOR EVENTS

BH7A0040.jpg

Skal du afholde et større udendørs arrangement, skal du være opmærksom på, at arrangementet kan kræve tilladelse iht. Bygningsreglementet, tag derfor kontakt til den kommunale byggemyndighed i Lolland eller Guldbogsund kommune for at få vejledning.

I forhold til brand og redning skal du være opmærksom på at i henhold til §35 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt bestemme, at der for bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner, 

1) hvor der er særlig brandfarlige forhold,

2) hvor der samles mange mennesker, eller

3) hvor store værdier er udsat for ødelæggelse,

skal træffes driftsmæssige foranstaltninger til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Det er derfor vigtigt at Lolland-Falster Brandvæsen får besked, således vi har mulighed for at vurdere om der skal fortages tiltag der sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Ud over kommunen, kan følgende myndigheder være relevant at tage kontakt til i forbindelse med et større arrangement:

  • Politiet kan kræve en sikkerhedsplan, som skal søges via deres hjemmeside.  

  • Region Sjælland kan have behov for at lave en præhospital risikovurdering af arrangementet.

  • Ansøg vej-myndigheden i Lolland eller Guldborgsund Kommune, til benyttelse af, en af kommunens pladser, veje eller parker

bottom of page