top of page
Genbrugsspande

Placering af affaldsbeholdere og containere

Affaldsbeholdere:
I takt med affaldssorteringsordningen bliver udrullet i kommunerne, opstår behovet for placering af flere affaldsbeholdere.

Brande i affaldsbeholdere skyldes ofte tobaksaffald/aske med gløder, selvantændelse eller i værste tilfælde ildspåsættelse.
 

For at forebygge eventuel brand i affaldsbeholdere anbefaler vi følgende forholdsregler:  
 

 • Anbring affaldsbeholderne i god afstand fra bygninger:

– Mindst 2,5 meter, hvis det ikke er en beton- eller murstensvæg.
– Mindst 5 meter, hvis der er dør, porte eller vinduer i væggen.

 • Overfyld ikke beholderen, så låget ikke kan lukkes.

 • Hold området rent og ryddeligt samt fri for vegetation.

 • Hold adgangsveje fri.

 • Affaldsbeholderen skal være tydeligt mærket med hvilken type affald, den er beregnet til.

Affaldscontainere:
Brand i affaldscontainere er hyppigt årsag til store skader. Dette gælder især fordi containerne ofte er placeret forkert og for tæt på bygninger og ydervægge.

 • Placering af affaldscontainere og indretning af pladser til affaldscontainere kan være omfattet af det kommunale affaldsregulativ og i så fald, skal disse regler følges.

Du kan forebygge brand i affaldscontainere ved brug af disse simple forholdsregler:

 • Mindre containere udført af brændbart materiale placeres i klynger med samlet rumindhold på højst 2 m3.

 • Mindre containere af ubrændbart materiale i klynger med samlet rumindhold på højst 6 m3.

 • Containere med større rumindhold end 1 m3 skal være udført af ubrændbart materiale.

 • Afstand mellem klynger af containere eller andet brændbart materiale, eller andre containere skal være mindst 2,5 meter.

 

 

Anbring containerne i god afstand fra bygninger med mere:

– Mindst 2,5 meter, hvis det ikke er en beton- eller murstensvæg.
– Mindst 5 meter, hvis der er døre, porte eller vinduer i væggen.
– Mindst 5 meter fra skel.
– Mindst 10 meter fra brændbare oplæg.

 

 • Luk låget og lås gerne.

 • Indhegn området og lås lågen.

 • Overfyld ikke containeren, så låget ikke kan lukkes.

 • Placér ikke containere under halvtage eller andre overdækkede arealer.

 • Hold området omkring containerne rent og ryddeligt samt fri for vegetation.

 • Hold adgangs- og tilkørselsveje frie.

 • Containerne skal være mærkede med hvilke type affald de er beregnet til.

 • Rum, der anvendes til affaldscontainere, skal have en adgangsdør til det fri.

 • Det anbefales at placere en pulverslukker i containerrummet.

bottom of page