top of page

Afbrænding af haveaffald

Ønsker du at foretage afbrænding i Lolland- eller Guldborgsund Kommune, er der en række love og regler, du skal være opmærksom på.

For private grundejere

  • Afbrænding af haveaffald er forbudt.

  • Dog kan der i landzone uden for samlet bebyggelse afbrændes tørt haveaffald til Sankt Hans.

  • Rent, tørt træ kan afbrændes på særligt indrettede bålpladser.

  • Kommunen kan ikke give tilladelse til afbrænding af haveaffald på andre tidspunkter end til Sankt Hans. Haveaffald skal køres på genbrugspladsen eller komposteres på egen matrikel.

For virksomheder

Se reglerne vedr. afbrænding for virksomheder i Lolland Kommune her.

Se reglerne vedr. afbrænding for virksomheder i Guldborgsund Kommune her.

Generelle regler for alle typer afbrænding

  • Afbrændingen må tidligst begyndes ved solopgang, og må fortsætte indtil 1 time efter solnedgang. I særlige tilfælde – f.eks. til Sankt Hans – kan afbrændingen efter aftale med Lolland Brandvæsen fortsætte udenfor den ovennævnte periode.

  • Afbrænding må ikke foretages i hård vind eller derover. Hvis vinden ændrer styrke eller retning under afbrændingen, kan det blive nødvendigt at slukke bålet, hvis bålet er til fare eller væsentlig ulempe for værdier eller personer.

  • Afbrænding må ikke foretages i perioder, hvor Byrådet eller Lolland Brandvæsen har udstedt afbrændingsforbud, f.eks. i særligt tørre perioder.

  • Afbrænding må ikke foregå, hvis Lolland Brandvæsen vurderer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at foretage afbrænding.

  • Afbrænding må ikke foretages, hvis det er til ulempe for omgivelserne, naboer, vejtrafikken eller lufttrafikken.

  • Afbrænding må ikke foretages, hvis luftledninger eller master udsættes for varmepåvirkning.

Bekendtgørelser

Som udgangspunkt skal afbrændingen overholde følgende 2 bekendtgørelser:

Affaldsbekendtgørelsen omhandler afbrænding af haveaffald og lignende hvor afbrændingsbekendtgørelsen beskriver andre afbrændinger herunder festblus samt de afstandskrav der stilles til en afbrænding m.v.

bottom of page