top of page

Ukrudtsbrænder

Sikker fjernelse af ukrudt med ukrudtsbrænder

Uforsigtig brug af ukrudtsbrændere fører i snit hvert år til over 300 brande. 

Undersøg altid hvilke regler der gælder i f.eks. din bolig- eller grundejerforening og i din kommune, før du benytter din ukrudtsbrænder.  Kommunen kan fastsætte regler, der forbyder eller begrænser brug af ild i eksempelvis tørre perioder, hvilket du kan tjekke på brandfare.dk

 

Gode råd:

Hold afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde

 • Sørg for god afstand til tørre blade og andet let antændeligt materiale, eller fjern det først

 • Brug ikke ukrudtsbrænderen nær bygninger, buske og biler, og lad altid flammen pege væk fra disse genstande

 • Hold øje med flammen hele tiden og forlad aldrig en tændt ukrudtsbrænder

 • Lad ikke børn eller husdyr komme i nærheden af en tændt eller varm ukrudtsbrænder

Ukrudtet skal svitses – ikke brændes

 • Ukrudtet skal ikke brændes væk – men kun have varme i meget kort tid

 • Når det svitses, ødelægges cellevæggene i bladene, og planten dør i løbet af få dage

Brug ikke ukrudtsbrænderen, hvis det er tørt eller blæser

 • Tjek om der er afbrændingsforbud, inden du begynder at fjerne ukrudt med ukrudtsbrænderen

 • Brug ikke ukrudtsbrænder i tørkeperioder og i blæsevejr

 • Brug kun ukrudtsbrænder, når planterne og jorden er fugtig. Vand eventuelt området først

Tjek, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op

 • Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester

 • Efterlad ikke en varm ukrudtsbrænder i nærheden af brandbare ting

 • Tjek de flammebehandlede områder et par gange, når du er færdig med arbejdet

 • Når du er færdig med at bruge ukrudtsbrænderen, bør du afmontere gasflaske/-dåse

Hav altid vand i nærheden

 • Sørg for at have slukningsudstyr i nærheden. Det kan være en fyldt vandkande, en spand vand, haveslange eller en pulverslukker

Ring 1-1-2 ved brand som du ikke selv kan slukke

 

bottom of page