top of page

005 Kursus / ABA Anlæg (Hold 19)

Har du driftsansvaret for et eller flere ABA-anlæg?

  • Afsluttet
  • Lolland-Falster Brandvæsen, Skibevej 2, 4930 Maribo

Beskrivelse af service

Deltagerforudsætninger: Ejer eller driftsansvarlig for et eller flere ABA-anlæg. Har I et ABA anlæg, er det i henhold til DBI Retningslinje 005 et krav at anlægsejer udpeger en driftsansvarlig person, som har det daglige ansvar for drift og vedligeholdelse af anlægget. Kurset giver deltageren indsigt i ABA-anlæggets funktion og betjening samt viden omkring det ansvar, der påhviler såvel ejer og driftsansvarlige for ABA-anlæg. Indhold: • Brandteori • Operative forhold ved alarmafgivelse • Lovgivning • Detektortyper • Orienteringsplaner • Drifts- og alarminstruks • Driftsansvarliges ansvar og pligter • Brandtekniske installationer Kurset afvikles over 1 gang med 3 timers undervisning! Der udstedes kompetencegivende bevis godkendt af Lolland-Falster Brandvæsen. Vil du bestille et kursus til et helt hold (max. 16 deltagere pr. hold), er du velkommen til at kontakte Kursus Afdelingen.


Aflysningspolitik

I tilfælde af din aflysning skal du give os besked hurtigst muligt! Sker din aflysning mindre end 3 dage før kursets afholdelse, forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris for kurset.


Kontaktdetaljer

61948000

post@lfbv.dk

Skibevej 2, Maribo, Danmark

bottom of page