logo-uden-baggrund-hvid.png
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
Brandsyn.jpg

BRANDSYN

Brandsyn:

Kommunalbestyrelsen foretager brandsyn, jf. beredskabslovens § 36, stk. 1, af de virksomheder, fredede

bygninger, bygninger, hvor mange mennesker samles, brandfarlige bygninger og oplag, særlige lagerbygninger samt flydende konstruktioner. Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden på en lokalitet, der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen. Ved et brandsyn rådgives og informeres ejeren om formålet med de brandforebyggende regler. Endvidere påses, at beredskabslovgivningen er overholdt.

 

Anmeldelse af brandsyn pligtig virksomhed

Ejeren eller brugeren har pligt til, at anmelde den brandsynspligtige virksomhed, hvis den er underlagt brandsynspligt i henhold til beredskabsloven. Oversigt over brandsynspligtige virksomheder se bilag 1 her. Ejeren eller brugeren skal udpege en driftsansvarlig person, som skal tilsikre at driftsmæssige forskrifter eller tekniske forskrifters ordensregler overholdes. Anmeldelse skal ske inden virksomheden tages i brug.

 

Anmeld her

 

Du kan også sende din anmeldelse, vedlagt nødvendige beskrivelser og tegninger til:

 

Lolland-Falster Brandvæsen

Att. Forebyggende Afdeling

Skibevej 2

4930 Maribo

E-mail: post@lfbv.dk